Norsk Kjemisk Selskap - Rogaland avdeling

 

 

 

                                                                      

                                                                      

·       Oppdatering av din mail-adresse?

·       Bli NKS-medlem

 

 

 

 

 

PROGRAM FOR 2017

 

 

Neste møte:

 

Dato

23. januar kl. 19:00

Sted

UiS, rom E-541

Tema

Årsmøte og foredrag:

Tamoxifen og dens metabolitter i behandling mot tilbakefall av brystkreft

Foredragsholder

Siri Lunde, SUS

 

 

Møtekalenderen:

 

Dato

23. januar kl. 19:00

Sted

UiS, rom E-541

Tema

Årsmøte og foredrag:

Tamoxifen og dens metabolitter i behandling mot tilbakefall av brystkreft

Foredragsholder

Siri Lunde, SUS

 

 

Programmer fra tidligere år med linker til foredrag finner du ved å trykke på årstallene:

 

2001                2002                2003                2004                2005                2006                2007                2008                2009                2010                2011                2012                2013                2014                2015                2016   

 

 

 

Norsk Kjemisk Selskap, Rogaland avdeling ble stiftet 14.juni 1946 og har sete i Stavanger. Avdelingen har rundt 110 medlemmer. Tradisjonelt har kjemikere i Rogaland vært sysselsatt i tilknytning til landbruks- og fiskerinæring, samt næringsmiddelindustrien med tyngdepunkt i "hermetikkfagbyen" Stavanger. Med Nordsjøoljen i 1970-årenene kom operatør- og serviceselskapene inn som viktige arbeidsplasser for kjemikere, og oppbygning av Universitetet i Stavanger og IRIS har i 1980-årene har bidratt til økt aktivitet, spesielt innen anvendt kjemi. 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.fagpressekatalogen.no/blader/forside/forside0154.gif

 

 

Bli medlem:

 

Alle med interesse for kjemi kan bli medlem. Basiskontingenten er for tiden kr. 350,- pr. år, kr. 175,- (over 67 år) , kr. 100,- (under 26 år).
I tillegg kommer eventuelle medlemskap i faggrupper, som koster kr 25,- pr faggruppe pr år. Medlemskapet inkluderer tidsskriftet "Kjemi" som kommer med 8 utgaver pr. år. Bladet sendes til alle medlemmer som er bosatt i Norden. Les mer om selskapet
her...

 

Innmelding:

http://www.kjemi.no/medlemskap/

 

Kopier kvittering som du får på skjermen etter at du har sendt inn innmelding og send den til:

Email: Tor.Hemmingsen@uis.no

 

Du vil da også bli registrert i NKS Rogaland, og få tilsendt invitasjon til foredrag som gis ved denne avdelingen.

 

NB. Dersom du endrer mailadresse er det også fint om du sender den til oss!

 

 

STYRESAMMENSETNING 2017

 

 

Leder:

 

Marianne Bore Haarr, Universitetet i Stavanger

Tel:   41317383

Email: marianne.b.haarr@uis.no

 

 

Kasserer:

 

Lyudmyla Berg Nilsen, Universitetet i Stavanger

Tel: 9021 3578

Email: Lyudmyla.b.nilsen@uis.no

 

 

Styremedlemmer:

 

Bjørn Bleie, Schlumberger

Tel: 934 32 450

 

Siri Lunde, Stavanger Universitetssykehus

Tel: xxxx

Email: siri.lunde@xx.no

 

Morten Hermansen, Universitetet i Stavanger

Tel: xxxx

Email: xx@xx.no

 

 

Revisor:

Jan Thomas Rosnes, Norconserv

Tel:  9017 2816

Email: jan.thomas.rosnes@norconserv.no

 

 

Kontakt mot Universitetet i Stavanger/Hjemmeside-ansvarlig:

Tor Hemmingsen, Universitetet i Stavanger

Tel: 9116 1061

Email: Tor.Hemmingsen@uis.no

Oppdatert 200317  av Tor Hemmingsen