Norsk Kjemisk Selskap - Rogaland avdeling

 

 

 

                                                                      

                                                                      

·      Oppdatering av din mail-adresse?

·      Bli NKS-medlem

 

 

 

 

 

PROGRAM FOR 20118

 

 

Neste møte:

 

Dato

8. februar kl. 18:30

Sted

UiS, rom E541

Tema

Årsmøte/Antibiotikaresistens

Foredragsholder

Iren Høyland Löhr, SUS

 

 

 

Møtekalenderen:

 

Dato

8. februar kl. 18:30

Sted

UiS, rom E541

Tema

Årsmøte/Antibiotikaresistens

Foredragsholder

Iren Høyland Löhr, SUS

 

 

 

Programmer fra tidligere år med linker til foredrag finner du ved å trykke på årstallene:

 

2001                2002                2003                2004                2005                2006                2007                2008                2009                2010                2011                2012                2013                2014                2015                2016                2017

 

 

 

Norsk Kjemisk Selskap, Rogaland avdeling ble stiftet 14.juni 1946 og har sete i Stavanger. Avdelingen har rundt 110 medlemmer. Tradisjonelt har kjemikere i Rogaland vært sysselsatt i tilknytning til landbruks- og fiskerinæring, samt næringsmiddelindustrien med tyngdepunkt i "hermetikkfagbyen" Stavanger. Med Nordsjøoljen i 1970-årenene kom operatør- og serviceselskapene inn som viktige arbeidsplasser for kjemikere, og oppbygning av Universitetet i Stavanger og IRIS har i 1980-årene har bidratt til økt aktivitet, spesielt innen anvendt kjemi. 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.fagpressekatalogen.no/blader/forside/forside0154.gif

 

 

Bli medlem:

 

Alle med interesse for kjemi kan bli medlem. Basiskontingenten er for tiden kr. 400 pr. år, kr. 200 (over 67 år), kr. 100 (under 26 år).

I tillegg kommer eventuelle medlemskap i faggrupper, som koster kr. 25 pr faggruppe pr år.

NKS har også konsern- og bedriftsmedlemmer. For disse gjelder egne satser.

Medlemskapet inkluderer tidsskriftet "Kjemi". Bladet sendes til alle medlemmer som er bosatt i Norden. Les mer om selskapet her.

 

Innmelding:

http://www.kjemi.no/medlemskap/

 

Kopier kvittering som du får på skjermen etter at du har sendt inn innmelding og send den til:

Email: Tor.Hemmingsen@uis.no

 

Du vil da også bli registrert i NKS Rogaland, og få tilsendt invitasjon til foredrag som gis ved denne avdelingen.

 

NB. Dersom du endrer mailadresse er det også fint om du sender den til oss!

 

 

STYRESAMMENSETNING 2018

 

 

Leder:

 

Marianne Bore Haarr, Universitetet i Stavanger

Tel:   413 17383

Email: marianne.b.haarr@uis.no

 

Kasserer:

 

Lyudmyla Berg Nilsen, Universitetet i Stavanger

Tel: 902 13578

Email: Lyudmyla.b.nilsen@uis.no

 

Styremedlemmer:

 

Bjørn Bleie, Schlumberger

Tel: 934 32450

Email: bjornbleie@gmail.com

 

Caroline Vaaland, Universitetet i Stavanger

Tel: 992 40153

Email: carolinevaaland@gmail.com

 

 

Morten Hermansen, Universitetet i Stavanger

Tel: 958 71799

Email: morten.hermansen@kleppnett.no

 

 

Revisor:

 

Jan Thomas Rosnes, Nofima

Tel:  901 72816

Email: thomas.rosnes@nofima.no

 

Kontakt mot Universitetet i Stavanger/Hjemmeside-ansvarlig:

 

Tor Hemmingsen, Universitetet i Stavanger

Tel: 911 61061

Email: Tor.Hemmingsen@uis.no

 

Oppdatert 090218 av Tor Hemmingsen