PROGRAM FOR 2001


  

Dato

Årsmøte Tirsdag 30.januar 2001 kl 19.00

Sted

Lærerutdanningen ved Høgskolen i Stavanger

Tema

”Naturvitenskapen – fra prestisje til syndebukk.” 


 

Rekruttering til kjemi, fysikk og ingeniørfag (doc) eller (rtf)

Foredragsholder

Harald Liebich, Kongsgård Videregående Skole


 

Dato

Onsdag 28.februar 2001 kl 19.00

Sted

Ivars nye komposteringsanlegg på Hogstad. Møt opp ved IVAR bygningen kl 18.30. Felleskjøring.

Tema

Omvisning og foredrag ved IVARs nye komposteringsanlegg på Hogstad (doc) eller (rtf)

Foredragsholder

Kristian Ohr

 

Dato

Mandag 2.april 2001 kl 19.00

Sted

Høgskolen i Stavanger (HiS) rom E541

Tema

Gassforgiftning og katastrofer

Foredragsholder

Pål Wiik

  
 

Dato

Mandag 23.april 2001 kl 19.00

Sted

Høgskolen i Stavanger (HiS) rom E541

Tema

Kjemikalier og hudsykdommer

Foredragsholder

Gunnar Volden

 

Dato

Tirsdag 8.mai 2001 kl 19.00

Sted

Oljemuseet

Tema

Industry lecture: Gasskonvertering

Foredragsholder

Jens Rostrup-Nielsen

 
 

Dato

Onsdag 13.juni 2001 kl 19.00

Sted

Statoil Kårstø

Tema

Tur til Statoil Kårstø

Foredragsholder

Alf Birger Sand

 
 

Dato

Mandag 24.september 2001 kl 08.30

Sted

Høgskolen i Stavanger, rom D-301

Tema

Kjemidagen 2001

Foredragsholder

Ansv. Tor Hemmingsen

 
 

Dato

Onsdag 17.oktober 2001 kl 19.00

Sted

Filmrommet IB-senteret på Statoil Forus Øst

Tema

Patentering av kjemiske og bioteknologiske oppfinnelser

Foredragsholder

Julian Cockbain


 

Dato

Torsdag 15.november 2001 kl 14.15

Sted

Høgskolen i Stavanger (HiS) rom E541

Tema

Biological/circadian Rhytms

Foredragsholder

Jay C. Dunlap

 
 

Dato

Fredag 23.november 2001 kl 19.30

Sted

Norconserv

Tema

Julemøte – Skrapesyke, kugalskap og prioner

Foredragsholder

Marta Ulvåen

 

Dato

Mandag 28.januar 2002 kl 19.00

Sted

Statoil, Auditorium 1, Forus Øst. Møt opp ved hovedinngang

Tema

Åsgard – En teknologisk utfordring

Foredragsholder

Ola Krumsvik

 

Dato

Torsdag 31.januar 2002 kl 19.00

Sted

Hotell Maritim, Stavanger

Tema

Miljøvennlig el-kraft til Nordsjøplattformene

Foredragsholder

Sverre Gilje og Helge Skjæveland


 

STYRESAMMENSETNING 2001

Leder:

Gro Johnsen, Næringsmiddeltilsynet i Midt-Rogaland

Tel: 5181 6806 

e-mail: johnsen@nmt-mrog.rl.no

Nestleder:

Einar Haualand, Fylkesmannen i Rogaland

Tel: 5156 8944 

e-mail: einar.haualand@fm-ro.stat.no

Kasserer:

Rebekka Brockmann, Time Vidergåande Skole

Tel: 5177 8800 

e-mail: brre.time-vgs@rogaland-f.kommune.no

Sekretær:

Anne Mette Eide, Næringsmiddeltilsynet i Midt-Rogaland

Tel: 5181 6851 

e-mail: eide@nmt-mrog.rl.no


Kontakt mot Høgskolen i Stavanger/WEB-ansvarlig:

Tor Hemmingsen, Høgskolen i Stavanger

Tel: 5183 1585 

e-mail: Tor.Hemmingsen@tn.his.no


Medlem i Hovedstyret

Tor Hemmingsen, Høgskolen i Stavanger

Tel: 5183 1585 

e-mail: Tor.Hemmingsen@tn.his.no