PROGRAM FOR 2004

 

 

 

Dato

Fredag 30.januar 2004 

Sted

HiS, rom E-102, benytt Inngang Vest

Tema

Årsmøte - Hvor går utviklingen i GC-MS

Foredragsholder

Cato Brede, MattilsynetDato

Onsdag 17.mars 2004 

Sted

HiS, rom E-541, benytt Inngang Vest

Tema

”Proteomics” – en studie av proteiner

Foredragsholder

Anne Bjørnstad, Rogalandsforskning

 

Dato

Onsdag 28.mars 2004 

Sted

HiS, rom E-102, benytt Inngang Vest

Tema

Gjødsel og bakterier gir sikrere oljeproduksjon

Foredragsholder

Terje Torsvik, Universitetet i Bergen

 

 

 

Dato

Torsdag 16.september 2004 kl 14:30

Sted

Høgskolen i Stavanger (Kjølv Egelands hus) rom A-101 (ved biblioteket)

Tema

Nobelprisforedrag:

Aquaporin Water Channels--From Atomic Structure to Clinical Medicine

 

Foredragsholder

Peter Agre, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA

 

 

Dato

Fredag 29.oktober 2004 kl 19:30

Sted

Arkivet på Newsman Nyhetscafé, Skagen 14

Tema

Hvordan skape interesse for realfag generelt og kjemi spesielt

 

Foredragsholder

Martin Ystenes, NTNU

 

 

Dato

Fredag 3.desember 2004 kl 19:30

Sted

Auditoriet på NORCONSERV, Alex Kiellandsgt. 2

Tema

Julemøte, med foredraget

Einsteins foto-elektriske effekt og dens industrielle anvendelse i Norge

 

Foredragsholder

Alf Bjørseth, ScanWafer

 

 

STYRESAMMENSETNING 2004

 

 

Leder:

 

Cato Brede, Rogalandforskning

Tel: 5187 5536 / 9972 0702 

e-mail: mailto:cato.brede@rf.no

 

Nestleder:

 

Rune Slimestad, PlantChem

Tel: 5178 9831 /  9950 8228

e-mail:  rune@plantchem.com

Sekretær:

 

Sissel Meling, Aga AS

Tel: 5156 1303 / 4166 6712 

e-mail:  sissel.meling@no.aga.com

Kasserer:

 

Tone Stokke, Høgskolen i Stavanger

Tel: 9972 8758 

e-mail: tonestokke@hotmail.com

 

Revisor:

 

Jan Thomas Rosnes, Norconserv

Tel:  5184 4600 / 9017 2816

e-mail: jan.thomas.rosnes@norconserv.no

 

 

Kontakt mot Høgskolen i Stavanger/WEB-ansvarlig:

 

Tor Hemmingsen, Høgskolen i Stavanger

Tel: 5183 1585 /9116 1061

e-mail: Tor.Hemmingsen@tn.his.no