Norsk Kjemisk Selskap - Rogaland avdeling

 

 

Norsk Kjemisk Selskap, Rogaland avdeling ble stiftet 14.juni 1946 og har sete i Stavanger. Avdelingen har rundt 180 medlemmer. Tradisjonelt har kjemikere i Rogaland vært sysselsatt i tilknytning til landbruks- og fiskerinæring, samt næringsmiddelindustrien med tyngdepunkt i "hermetikkfagbyen" Stavanger. Med Nordsjøoljen i 1970-årenene kom operatør- og serviceselskapene inn som viktige arbeidsplasser for kjemikere, og oppbygning av Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning, nylig fusjonert til IRIS, har i 1980-årene skapt enda en hjørnestein. 

 

 

STYRESAMMENSETNING 2006

 

 

Leder:

Håvard Solheim Nateland (Sarlab)

Tel: 4767 3252

Email: haavard.nateland@sargruppen.no

 

Nestleder:

 

Esben Seljeskog (Stavanger Universitetssykehus)

Tel:

Email: sees@ext.sir.no

 

Kasserer:

 

Admira Cavcic (RF Akvamiljø)

Tel: 9910 4171

Email: a_cavcic@hotmail.com

 

Sekretær:

 

David Lausten Knudsen

Tel: 4666 7734

Email:  David.Knudsen@nutreco.com

 

Revisor:

 

Jan Thomas Rosnes, Norconserv

Tel:  5184 4600 / 9017 2816

e-mail: jan.thomas.rosnes@norconserv.no

 

 

Kontakt mot Universitetet i Stavanger/WEB-ansvarlig:

 

Tor Hemmingsen, Universitetet i Stavanger

 

 

Tel: 5183 1585 /9116 1061

e-mail: Tor.Hemmingsen@uis.no

 

President i NKS-hovedstyre

Styremedlem i European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS Executive committee)

1st European Chemistry Congress

The Congress will provide an opportunity for EuCheMS member societies and Divisions to work with invited European organisations to mount a European showcase event for chemical sciences.  

Date: 27-31 August 2006 

Place: Budapest, Hungary 

 

 

Programmer fra tidligere år med linker til foredrag finner du ved å trykke på årstallene:

 

2001                2002                2003                2004                2005   

 

 

 

PROGRAM FOR 2006

 

 

 

 

Dato

Mandag 23.januar kl 18:00

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger (inngang vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

Forskning på biologiske rytmer

Foredragsholder

Melinda Christensen, UiS

 

 

Dato

Mandag 20.februar kl 18:00

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger (inngang vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

Årsmøte

18:30 Foredrag: "Mekanismen bak vannsvekkelse av kalk"

Foredragsholder

Merete V. Madland, UiS

 

 

Dato

Mandag 20.mars kl 18:00

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger (inngang vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

Automated sample preparation of bacterial DNA from difficult samples.

Foredragsholder

Tone Kolpus, Genpoint AS

 

 

Dato

Onsdag 26.april kl 18:00

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger (inngang vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

Fugleinfluensa

Foredragsholder

Elisebet Haarr, SUS og Snorre Stuen, Veterinærinstituttet Sandnes

 

 

 

Dato

Mandag 19.juni kl 19:00 (avreise fra UiS kl 17, ankomst til Byrkjedal kl 18)

Sted

EWOS, Dirdal (etter middag på Byrkjedalstunet)

Tema

Sommertur til EWOS Innovation, Dirdal

Foredragsholder

Per Hølland

 

 

 

Dato

Fredag 8.desember kl 19:30

Sted

UiS, kantinen, Arne Rettedals Hus (Sentralbygget vis-a-vis biblioteket) Se UiS-kart

Tema

Smitteveier for Campylobacter-bakterien

Foredragsholder

Gro Johnsen

 

 

 

 

Dato

Tirsdag 16.januar kl 20:00

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger (inngang vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

How do plant organelles actually function….?

Foredragsholder

Simon G. Møller

 

 

 

Dato

Torsdag 8.februar kl 18:00

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger (inngang vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

Peptider som immunogene substanser

Foredragsholder

Birger Sørensen

 

 

 

Vi takker våre sponsorer: 

 

Hovedsponsor:

 


http://www.aga.com/no

 

 

 

Andre sponsorer:


 

               

 

 

http://www.matriks.no/

 

 

 

 

Oppdatert 071106 av Tor Hemmingsen