Norsk Kjemisk Selskap - Rogaland avdeling

 

 

Norsk Kjemisk Selskap, Rogaland avdeling ble stiftet 14.juni 1946 og har sete i Stavanger. Avdelingen har rundt 175 medlemmer. Tradisjonelt har kjemikere i Rogaland vært sysselsatt i tilknytning til landbruks- og fiskerinæring, samt næringsmiddelindustrien med tyngdepunkt i "hermetikkfagbyen" Stavanger. Med Nordsjøoljen i 1970-årenene kom operatør- og serviceselskapene inn som viktige arbeidsplasser for kjemikere, og oppbygning av Universitetet i Stavanger og IRIS, har i 1980-årene skapt enda en hjørnestein. 

 

 

STYRESAMMENSETNING 2007

 

 

Leder:

 

David Lausten Knudsen, Skretting

Tel: 4666 7734

Email: David.Knudsen@skretting.com

 

 

Nestleder:

 

Esben Seljeskog, Skretting

Tel: 5162 3431 (p) / 5182 5511 (a)

Email: Esben.seljeskog@skretting.com

Email: isfselje@operamail.com

 

 

Kasserer:

 

Majbritt Joenson

Tel: 9091 3165

Email: mjoensen@start.no

 

 

Sekretær:

 

Lyudmyla Berg Nilsen, Universitetet i Stavanger

Tel: 9021 3578

Email: Lyudmyla.b.nilsen@uis.no

 

 

Revisor:

 

Jan Thomas Rosnes, Norconserv

Tel:  5184 4600 / 9017 2816

Email: jan.thomas.rosnes@norconserv.no

 

 

Kontakt mot Universitetet i Stavanger/WEB-ansvarlig:

 

Tor Hemmingsen, Universitetet i Stavanger

 

 

Tel: 5183 1585 /9116 1061

Email: Tor.Hemmingsen@uis.no

 

President i NKS-hovedstyre

Styremedlem i European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS Executive committee)

2nd European Chemistry Congress

The Congress will provide an opportunity for EuCheMS member societies and Divisions to work with invited European organisations to mount a European showcase event for chemical sciences.  

Date: 16-20 September 2008 

Place: Torino, Italy 

 

 

Programmer fra tidligere år med linker til foredrag finner du ved å trykke på årstallene:

 

2001                2002                2003                2004                2005                2006   

 

 

 

PROGRAM FOR 2007

 

 

 

Dato

Tirsdag 16.januar kl 20:00

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger (inngang vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

How do plant organelles actually function….?

Foredragsholder

Simon G. Møller, Universitetet i Stavangervvv

 

 

 

Dato

Torsdag 8.februar kl 18:00

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger (inngang vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

Peptider som immunogene substanser

Foredragsholder

Birger Sørensen, Bionor Immuno

 

 

 

 

Dato

Mandag 23.april kl 18:00

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger (inngang vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

Proteomikkstudier – muligheter og utfordringer

Foredragsholder

Cato Brede, Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

 

 

 

 

 

Dato

Torsdag  24.mai  kl 20:00

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger (inngang vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

Analyse av antocyaner og dets metabolitter i plasma og urin etter inntak av MEDOX®.

Foredragsholder

Grete Jonsson; Avd. for Medisinsk Biokjemi, SUS

 

 

 

Dato

Tirsdag 30.oktober kl 8:15 – 14:00

Sted

Rom E-262, Universitetet i Stavanger (inngang vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

Seminar i pH og titrering

Foredragsholder

Merethe Thorseng og Odd Arne Jonasmo; Metrohm Nordic AS

 

 

 

Dato

Torsdag 1.november kl 20:00

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger (Inngang Vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

Kan en oppfinnelse fra Rogaland stoppe den globale oppvarmingen?

Foredragsholder

Torfinn Johnsen, Albedo Technology International

 

 

 

Dato

Fredag 7.desember kl 19:30

Sted

UiS, kantinen, Arne Rettedals Hus (Sentralbygget vis-a-vis biblioteket)

Se Kart

Tema

Molekyler, sang og slik

Foredragsholder

Mohamad Osman, Universitetet i Stavanger

 

 

Dato

Tirsdag 11.mars kl 19:30

Sted

Rom E-541, Universitetet i Stavanger

(Inngang Vest, Kjølv Egelands bygg)

Tema

Årsmøte med foredrag ”Blir framtidens laks vegetar?”

Foredragsholder

David Knudsen, Skretting

 

 

 

 

 

 

Vi takker våre sponsorer: 

 

Hovedsponsor:

 


http://www.aga.com/no

 

 

 

Andre sponsorer:


 

               

 

 

http://www.matriks.no/

 

 

 

 

Oppdatert 010308  av Tor Hemmingsen