Norsk Kjemisk Selskap - Rogaland avdeling

 

 

 

                                                                      

                                                                      

·       Oppdatering av din mail-adresse?

·       Bli NKS-medlem

 

 

 

 

 

PROGRAM FOR 2013

 

 

 

Møtekalenderen:

 

Dato

29. oktober kl 19.30

Sted

Festsalen på Kongsgård vgs (ved domkirken)

Tema

Organiske kjemikalier for å hindre plugging av olje og gass produksjonsrørledinger med gasshydrat

Foredragsholder

Malcolm Kelland, UiS

 

 

Dato

23. oktober kl 19.00

Sted

UiS, Kjølv Egelands Hus, E541

Tema

From black to green oil: Microalgae 2021 – the new crops of the 21st century

Foredragsholder

Sigrunn Reumann, UiS

 

 

Dato

18. september kl 19.00

Sted

UiS, Kjølv Egelands Hus, E541

Tema

Det magiske vannet

Foredragsholder

Gro Johnsen, UiS

 

 

Dato

22. mai kl 19.00

Sted

UiS, Kjølv Egelands Hus, E541

Tema

Kjemometri - kan det egentlig brukes til no'?

Foredragsholder

Åsmund Rinnan, University of Copenhagen

 

 

Dato

21. mars kl 19.00

Sted

UiS, Kjølv Egelands Hus, E541

Tema

Miljøstabile organiske forurensinger: Fra Lokal utslipp til globale konsekvenser

Presentasjon kan hentes her

Foredragsholder

Roland Kallenborn, UMB

 

 

Dato

6. februar kl 19.00

Sted

UiS, Kjølv Egelands Hus, E541

Tema

Årsmøte«Leiren kan brukes til så mangt»

Foredragsholder

Halstein Bjørsvik, Weatherford

 

 

 

 

 

 

Programmer fra tidligere år med linker til foredrag finner du ved å trykke på årstallene:

 

2001                2002                2003                2004                2005                2006                2007                2008                2009                2010                2011                2012                                      

 

 

 

Norsk Kjemisk Selskap, Rogaland avdeling ble stiftet 14.juni 1946 og har sete i Stavanger. Avdelingen har rundt 175 medlemmer. Tradisjonelt har kjemikere i Rogaland vært sysselsatt i tilknytning til landbruks- og fiskerinæring, samt næringsmiddelindustrien med tyngdepunkt i "hermetikkfagbyen" Stavanger. Med Nordsjøoljen i 1970-årenene kom operatør- og serviceselskapene inn som viktige arbeidsplasser for kjemikere, og oppbygning av Universitetet i Stavanger og IRIS har i 1980-årene har bidratt til økt aktivitet, spesielt innen anvendt kjemi. 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.fagpressekatalogen.no/blader/forside/forside0154.gif

 

 

Bli medlem:

 

Alle med interesse for kjemi kan bli medlem. Basiskontingenten er for tiden kr. 350,- pr. år, kr. 175,- (over 67 år) , kr. 100,- (under 26 år). Første år er gratis.
I tillegg kommer eventuelle medlemskap i faggrupper, som koster kr 25,- pr faggruppe pr år. Medlemskapet inkluderer tidsskriftet "Kjemi" som kommer med 8 utgaver pr. år. Bladet sendes til alle medlemmer som er bosatt i Norden. Les mer om selskapet
her...

 

Innmelding:

http://www.kjemi.no/medlemskap/

 

Kopier kvittering som du får på skjermen etter at du har sendt inn innmelding og send den til:

Email: Tor.Hemmingsen@uis.no

 

Du vil da også bli registrert i NKS Rogaland, og få tilsendt invitasjon til foredrag som gis ved denne avdelingen.

 

NB. Dersom du endrer mailadresse er det også fint om du sender den til oss!

 

 

STYRESAMMENSETNING 2013

 

 

Leder:

 

Magne Olav Sydnes, Universitetet i Stavanger

Tel:  4726 4261

Email: magne.o.sydnes@uis.no

 

Nestleder:

 

 

 

Kasserer:

 

Lyudmyla Berg Nilsen, Universitetet i Stavanger

Tel: 9021 3578

Email: Lyudmyla.b.nilsen@uis.no

 

 

Styremedlemmer:

 

Gunnar Kleppe, Precubator

Tel: 9139 2 448

Email: kleppe@precubator.no

 

Fiona Provan, IRIS Biomiljø

Tel: 9006 9052

Email: Fiona.provan@iris.no

 

Halstein Bjørsvik, Weatherford

Tel: 4168 2487

Email:

 

 

Revisor:

Jan Thomas Rosnes, Norconserv

Tel:  9017 2816

Email: jan.thomas.rosnes@norconserv.no

 

 

Kontakt mot Universitetet i Stavanger/Hjemmeside-ansvarlig:

Tor Hemmingsen, Universitetet i Stavanger

Tel: 9116 1061

Email: Tor.Hemmingsen@uis.no

Oppdatert 150313  av Tor Hemmingsen