Norsk Kjemisk Selskap - Rogaland Avdeling

 

 

 

                                                                      

                                                                      

·       Oppdatering av din mail-adresse?

·       Bli NKS-medlem

 

 

 

 

 

PROGRAM FOR 2015

 

 

 

Møtekalenderen:

 

 

Dato

 

11. desember kl. 19.00

Sted

UiS, rom E-541

Tema

The king of base excision repair

Foredragsholder

Svein Bjelland, UiS

 

 

Dato

29. april kl. 19.00

Sted

Måltidets Hus (bygg I7 i Ipark), arrangementsrom 6

Tema

Fiskelim til industri, kokkekunst og kreftforskning

Foredragsholder

Clemens Furnes, UiS

 

 

Dato

23. februar kl. 18.30

Sted

UiS, Kjølv Egelands Hus, E541

Tema

Årsmøte: Fra interessant fenomen til praktisk bruk: Bioluminescens

Foredragsholder

Magne Sydnes, UiS

 

 

 

Programmer fra tidligere år med linker til foredrag finner du ved å trykke på årstallene:

 

2001                2002                2003                2004                2005                2006                2007                2008                2009                2010                2011                2012                2013                2014               

 

 

 

Norsk Kjemisk Selskap, Rogaland avdeling ble stiftet 14.juni 1946 og har sete i Stavanger. Avdelingen har rundt 110 medlemmer. Tradisjonelt har kjemikere i Rogaland vært sysselsatt i tilknytning til landbruks- og fiskerinæring, samt næringsmiddelindustrien med tyngdepunkt i "hermetikkfagbyen" Stavanger. Med Nordsjøoljen i 1970-årenene kom operatør- og serviceselskapene inn som viktige arbeidsplasser for kjemikere, og oppbygning av Universitetet i Stavanger og IRIS har i 1980-årene har bidratt til økt aktivitet, spesielt innen anvendt kjemi. 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.fagpressekatalogen.no/blader/forside/forside0154.gif

 

 

Bli medlem:

 

Alle med interesse for kjemi kan bli medlem. Basiskontingenten er for tiden kr. 350,- pr. år, kr. 175,- (over 67 år) , kr. 100,- (under 26 år).
I tillegg kommer eventuelle medlemskap i faggrupper, som koster kr 25,- pr faggruppe pr år. Medlemskapet inkluderer tidsskriftet "Kjemi" som kommer med 8 utgaver pr. år. Bladet sendes til alle medlemmer som er bosatt i Norden. Les mer om selskapet
her...

 

Innmelding:

http://www.kjemi.no/medlemskap/

 

Kopier kvittering som du får på skjermen etter at du har sendt inn innmelding og send den til:

Email: Tor.Hemmingsen@uis.no

 

Du vil da også bli registrert i NKS Rogaland, og få tilsendt invitasjon til foredrag som gis ved denne avdelingen.

 

NB. Dersom du endrer mailadresse er det også fint om du sender den til oss!

 

 

STYRESAMMENSETNING 2015

 

 

Leder:

 

Magne Olav Sydnes, Universitetet i Stavanger

Tel:  4726 4261

Email: magne.o.sydnes@uis.no

 

 

Kasserer:

 

Lyudmyla Berg Nilsen, Universitetet i Stavanger

Tel: 9021 3578

Email: Lyudmyla.b.nilsen@uis.no

 

 

Styremedlemmer:

 

Bjørn Bleie, Schlumberger

Tel: 934 32 450

 

Fiona Provan, IRIS Biomiljø

Tel: 9006 9052

Email: Fiona.provan@iris.no

 

Torstein Skåra, Nofima

Tel: 450 15 281

Email:

 

 

Revisor:

Jan Thomas Rosnes, Norconserv

Tel:  9017 2816

Email: jan.thomas.rosnes@norconserv.no

 

 

Kontakt mot Universitetet i Stavanger/Hjemmeside-ansvarlig:

Tor Hemmingsen, Universitetet i Stavanger

Tel: 9116 1061

Email: Tor.Hemmingsen@uis.no

Oppdatert 020315  av Tor Hemmingsen