Norsk Kjemisk Selskap - Rogaland avdeling

 

 

 

                                                                      

                                                                      

·       Oppdatering av din mail-adresse?

·       Bli NKS-medlem

 

 

 

 

 

PROGRAM FOR 2016

 

 

Foredragsholder

Siri Lunde, SUS

 

 

Dato

25. november kl. 19:00

Sted

Festsalen på Kongsgård vgs (ved domkirken)

Tema

Molekylære maskiner – pH heis og verdens minste bil

Foredragsholder

Kåre B. Jørgensen, UiS

 

 

Dato

27. Oktober kl. 19:00

Sted

UiS, rom E-541

Tema

Victor Goldschmidt og Gulbrand Lunde: De to ledende (?) kjemikere i Norge i mellomkrigstiden

Foredragsholder

Ragnar Bye, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo

 

 

Dato

30. mars kl. 19.00

Sted

UiS, rom E-541

Tema

Kreftceller endrer metabolisme etter vekstbehov

Foredragsholder

Hanne Røland Hagland, Universitetet i Stavanger

 

 

Dato

16. februar kl. 19.00

Sted

UiS, rom E-541

Tema

Årsmøte  og  How the new technology is applied and changes everything

Foredragsholder

Rolf Edvardsen, Havforskningsinstituttet (IMR)

 

 

Programmer fra tidligere år med linker til foredrag finner du ved å trykke på årstallene:

 

2001                2002                2003                2004                2005                2006                2007                2008                2009                2010                2011                2012                2013                2014                2015

 

 

 

Norsk Kjemisk Selskap, Rogaland avdeling ble stiftet 14.juni 1946 og har sete i Stavanger. Avdelingen har rundt 110 medlemmer. Tradisjonelt har kjemikere i Rogaland vært sysselsatt i tilknytning til landbruks- og fiskerinæring, samt næringsmiddelindustrien med tyngdepunkt i "hermetikkfagbyen" Stavanger. Med Nordsjøoljen i 1970-årenene kom operatør- og serviceselskapene inn som viktige arbeidsplasser for kjemikere, og oppbygning av Universitetet i Stavanger og IRIS har i 1980-årene har bidratt til økt aktivitet, spesielt innen anvendt kjemi. 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.fagpressekatalogen.no/blader/forside/forside0154.gif

 

 

Bli medlem:

 

Alle med interesse for kjemi kan bli medlem. Basiskontingenten er for tiden kr. 350,- pr. år, kr. 175,- (over 67 år) , kr. 100,- (under 26 år).
I tillegg kommer eventuelle medlemskap i faggrupper, som koster kr 25,- pr faggruppe pr år. Medlemskapet inkluderer tidsskriftet "Kjemi" som kommer med 8 utgaver pr. år. Bladet sendes til alle medlemmer som er bosatt i Norden. Les mer om selskapet
her...

 

Innmelding:

http://www.kjemi.no/medlemskap/

 

Kopier kvittering som du får på skjermen etter at du har sendt inn innmelding og send den til:

Email: Tor.Hemmingsen@uis.no

 

Du vil da også bli registrert i NKS Rogaland, og få tilsendt invitasjon til foredrag som gis ved denne avdelingen.

 

NB. Dersom du endrer mailadresse er det også fint om du sender den til oss!

 

 

 

STYRESAMMENSETNING 2016

 

 

Leder:

 

Magne Olav Sydnes, Universitetet i Stavanger

Tel:  4726 4261

Email: magne.o.sydnes@uis.no

 

 

Kasserer:

 

Lyudmyla Berg Nilsen, Universitetet i Stavanger

Tel: 9021 3578

Email: Lyudmyla.b.nilsen@uis.no

 

 

Styremedlemmer:

 

Marianne Bore Haarr, Universitetet i Stavanger

Tel:   41317383

Email: marianne.b.haarr@uis.no

 

Bjørn Bleie, Schlumberger

Tel: 934 32 450

 

Siri Lunde, Stavanger Universitetssykehus

Tel: xxxx

Email: siri.lunde@xx.no

 

 

 

Revisor:

Jan Thomas Rosnes, Norconserv

Tel:  9017 2816

Email: jan.thomas.rosnes@norconserv.no

 

 

Kontakt mot Universitetet i Stavanger/Hjemmeside-ansvarlig:

Tor Hemmingsen, Universitetet i Stavanger

Tel: 9116 1061

Email: Tor.Hemmingsen@uis.no

Oppdatert 200316  av Tor Hemmingsen