Stjerner med 5, 7 og 9 tagger

Fe,, sju og ni tagger

For å lage stjernene med 5 og 7 tagger, skal vi ta utgangspunkt i et A4-ark som vi klipper en remse av slik at det får den proporsjonen vi trenger. Hvor mye vi må klippe bort, avhenger av hvor mange tagger stjerna skal ha. Utregningen gjør bruk av enkel trigonometri, og det vil være en overkommelig oppgave for videregående elever å se på dette. For stjernen med 9 tagger skal vi bruke et helt A4-ark. Det er egentlig 0,5 mm for bredt, men dette får ingen praktisk betydning.

Når man først har det rette arket, er framgangsmåten for de tre stjernene omtrent den samme, og vanskegraden er derfor temmelig lik.

Velg hvilken stjerne du vil lage:      
5 tagger      7 tagger      9 tagger
 

Stjerne med 5 tagger

 • Ta et A4-ark og klipp bort 2,4 cm i den ene enden (1a). Resultatet blir et ark med størrelse 21 cm x 27,3 cm.
 • Brett arket dobbelt slik at bretten er parallell med klippekanten (1a). La arket ligge med bretten mot deg.
 • Lag en liten brett i midtpunktet på den venstre kortsiden (1b).
 • Fold det rette hjørnet nederst til høyre opp mot midtpunktet, M, og lag en brett (1c).
Klipp av arket

Vinkel MBC er dobbelt så stor som vinkel ABM. Dette ville ikke vært tilfelle dersom vi ikke hadde klippet av A4-arket.
 • Brett trekant ABM fram over kanten BM (1d). Pass på at bretten følger kanten.
 • Halver ved bretting vinkelen i B (1d). Brett bakover slik at trekant MBA fortsatt er synlig! Resultatet ser du i (1e).
 • Klipp fra ca. halvveis på siden AB og til M (1e).
  (Tips: Det kan også være interessant å klippe langs linja AM. Hva får du da?)
Bretting og klipp


Brett ut – og se at du har fått en stjerne med fem tagger (1f).

5 tagger

[Til 7-tagget stjerne]
[Til 9-tagget stjerne]
[Tilbake til start]

 

Stjerne med 7 tagger

 • Ta et A4-ark og klipp bort 10,5 cm i den ene enden (2a). Resultatet blir et ark med størrelse 21 cm x 19,2 cm.
 • Brett arket dobbelt slik at bretten er parallell med klippekanten (2a). La arket ligge med bretten mot deg.
 • Lag en liten brett i midtpunktet på den venstre kortsiden (2b).
 • Fold det rette hjørnet nederst til høyre opp mot midtpunktet, M, og lag en brett (2c).
Klipp av arket

Vinkel MBC er tre ganger så stor som vinkel ABM. Dette ville ikke vært tilfelle dersom vi ikke hadde klippet av A4-arket.
 • Brett trekant ABM fram over kanten BM (2d). Pass på at bretten følger kanten.
 • Halver vinkelen ABC ved å folde BC inn mot kateten AB (2d). Resultatet ser du i (2e).
 • Halver nå vinkelen i B ved å brette bakover. Bretten vil følge AB (2e). Resultatet ser du i (2f)
 • Klipp fra ca. halvveis på hypotenusen MB og opp til den rette vinkelen i A (2f).
Bretting og klipp


Brett ut – og se at du har fått en stjerne med sju tagger (2g).

7 tagger

[Til 5-tagget stjerne]
[Til 9-tagget stjerne]
[Tilbake til start]

 

Stjerne med 9 tagger

 • Brett et A4-ark dobbelt ved å folde langsidene mot hverandre (3a). La arket ligge med bretten mot deg.
 • Lag en liten brett i midtpunktet på den venstre kortsiden (3b).
Brett 1, 9-stjerne

 • Fold det rette hjørnet nederst til høyre opp mot midtpunktet, M, og lag en brett (3c).
  Vinkel MBC er ca. fire ganger så stor som vinkel ABM. (Helt nøyaktig er det ikke siden A4-arket som sagt er litt for bredt.)
 • Brett trekant ABM inn bak kanten BM (3d). Pass på at bretten følger kanten (det kan være lettere om du snur arket, bare husk å snu det tilbake igjen).
 • Halver vinkel B (3e). Resultatet ser du i (3f).
Brett 2, 9-stjerne

 • Halver på nytt vinkelen i B, men brett den fremste flippen (der BCer ei side) framover (3g) og den bakre flippen (der BM er ei side) bakover. Resultatet ser du i (3h).
 • Klipp fra ca. halvveis på siden BD og til vinkelen i C (3h). (Det kan være litt vrient å klippe gjennom så mange lag papir.)
Brett 3, 9-stjerne


Brett ut – og se at du har fått en stjerne med ni tagger (3i).

9 tagger

[Til 7-tagget stjerne]
[Til 9-tagget stjerne]
[Tilbake til start]

 


Julekurv    Tilbake til Brett-og-klipp stjernene       Tilbake til Julestjernene       Tilbake til Juleverkstedet    JulekurvDenne siden er laget av
Kjersti Melhus, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Stavanger
Siste oppdatering 27. november 2003